Forældresamarbejde

Vi ønsker at skabe et tæt, åbent og ærligt samarbejde med forældrene om barnet, med fokus på den nære daglige kontakt, hvor vi formidler hverdagens små historier og hændelser. For os er forældresamarbejdet vigtigt, og vi vægter det derfor højt. Vi lægger stor vægt på den gode daglige kontakt mellem personale og forældre. Det er vores erfaring, at denne kontakt skabes gennem åbenhed og imødekommenhed i dagligdagen. Derfor hilser vi kun Københavns Kommunes ønske om partnerskab i forældresamarbejdet velkomment – da det allerede er vores afsæt. Københavns Kommune formulerer sig således: Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab.

Man skal altid føle sig velkommen i Benediktegården både som nye og gamle forældre, og det forsøger vi at sikre ved

  • At én primær voksen – i størst mulig omfang – står for indkøringen af barnet 
  • Individuel daglig modtagelse af alle børn og forældre
  • Daglig kontakt ved afhentning
  • Beskrivelse af dagens aktiviteter i bøger og på tavle
  • Nyhedsbrev ca. hver anden måned
Det er vigtigt for barnets udvikling og trivsel, at der er en gensidig respekt, tillid og forståelse mellem personale og forældre. Forældre er derfor altid velkomne til at kontakte os, hvis der er noget, de ønsker at tale/spørge om, forældre kan til enhver tid bede om en samtale, hvis de har brug for det. Det er ikke altid sikkert, at samtalen kan finde sted med det samme, men så aftales der en tid så hurtigt som muligt. Vi er af den opfattelse, at forældrene er dem, der kender deres barn bedst, og vi er derfor altid lydhøre overfor, hvad forældrene har at sige. Personalet vil altid tale med forældrene, hvis der opstår problemer omkring barnet i institutionen. I nogle situationer kan det være vigtigt med en mere uddybende samtale for at vi i samarbejde kan forstå og støtte op om barnet. Vi bestræber os således også på at lytte og tage forældrene alvorligt, når de kommer med kritik, kommentarer eller forslag til vores pædagogiske praksis, og vi følger op på det, i det omfang det er muligt.