Om Institutionen

Benediktegården er en integreret institution med 118 børn fordelt på 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.

I vuggestuen er børnene aldersintegreret på alle 4 stuer fra 0- ca. 2,10 år. 

I børnehaven er børnene aldersintegreret på 3 stuer, fra ca. 2,10 år til skolestart.

I hele huset arbejder vi med struktur, rutiner, fælleskab, og anerkendelse.

En typisk dag i Benediktegården:

 • 06.30 Institutionen åbner og der er fælles morgenmad hos Fløjterne (i vuggestuen)
 • 07.30 Børnehaven går ned til sig selv
 • 8.00 Alle stuer åbner
 • 08.45 Formiddagsmåltid
 • 09.15 Samling på stuerne
 • 09.30 Pædagogiske aktiviteter
 • 10.45 Frokost i vuggestuen
 • 11.15 Frokost i børnehaven
 • 14.00 Eftermiddagsmad
 • 17.00 Institutionen lukker

Vores grundlæggende værdier i Benediktegården:

 • Vi arbejder med den anerkendende tilgang, forstået på den måde at det enkelte barn oplever sig set, hørt, forstået og taget alvorligt på en ligeværdig, respektfuld og tydelig måde.
 • Vi er nærværende både i børne- og voksenhøjde.
 • Vi har høj faglighed.
 • Vi er velforberedte ( pædagogisk planlægning ).
 • Vi reflekterer over vores praksis.