Tilsynsrapport

Det er et krav, at alle institutioner i Københavns Kommune hele tiden arbejder med at udvikle den pædagogiske kvalitet. Derfor bliver der hvert år gennemført et pædagogisk tilsyn i alle institutioner, hvor den tilknyttet pædagogiske konsulent deltager. Dette forgår ved, at konsulenten observerer i praksis og vurderer, hvordan institutionen arbejder med at skabe god kvalitet, hvordan yder personalet omsorg, taler med børnene, støttet og guider børnene og hvordan stimulerer de børnene. Efterfølgende indkalder konsulenten til et 3 timers tilsynsdialog.

Vi mener, det er vigtigt at ledelse og personale sammen er med til, at beskrive og dokumentere den pædagogiske praksis og udvikling, derfor har vi valgt i mange år, at det er klyngelederen, den pædagogiske leder, tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant og de 2 pædagogiske koordinatorer fra vuggestuen og børnehaven, der deltager i tilsynsdialogen.

Til tilsynsdialogen bliver den pædagogiske kvalitet vurderet ud fra seks pejlemærker:

·         Sociale relationer

·         Inklusion og fællesskab

·         Sprogindsatsen

·         Forældresamarbejde

·         Sammenhæng og overgange

·         Refleksion og metodisk systematik

Hvert pejlemærke bliver vurderet i en af følgende kategorier

·         Behov for ny/ændret indsats

·         Behov for justering af indsats

·         Behov for vedligehold af indsats

 

Vi modtager derefter en tilsynsrapport, hvor det fremgår, hvad vi evt. skal ændre, justere eller vedligeholde i pædagogisk praksis til næste tilsyn året efter.

Hent Vores Tilsyns rapport herunder